ชุดสลักสัมผัสแม่เหล็ก Meitian GouLi สแตนเลส 100mm x 35mm x 18mm